SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

28.03.2022 | Aktualności

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w porozumieniu
z Wojewodą
Kujawsko – Pomorskim zaprasza na spotkania
z pracownikami Inspekcji Pracy

Czas: każdy wtorek

w godzinach 16.00 – 20.00

Miejsce: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy →

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

W ramach spotkań uzyskasz informację:

  • w zakresie legalności zatrudnienia w Polsce,

  • informację z zakresu prawa praca ⇒ stosunek pracy, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy


Dyżury pracowników Inspekcji Pracy uruchomione zostały  w ramach Zespołu ds. Cudzoziemców – Ofiar Przestępstw powołanego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu pt. „Inicjatywa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz cudzoziemców potencjalnych ofiar przestępstw i prewencji transgranicznej” współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

 

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.