SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

28.03.2022 | Новости

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w porozumieniu
z Wojewodą
Kujawsko — Pomorskim zaprasza na spotkania
z pracownikami Inspekcji Pracy

Czas: każdy wtorek

w godzinach 16.00 — 20.00

Miejsce: Kujawsko — Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy →

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

W ramach spotkań uzyskasz informację:

  • w zakresie legalności zatrudnienia w Polsce,

  • informację z zakresu prawa praca ⇒ stosunek pracy, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy


Dyżury pracowników Inspekcji Pracy uruchomione zostały  w ramach Zespołu ds. Cudzoziemców – Ofiar Przestępstw powołanego przez Wojewodę Kujawsko — Pomorskiego w ramach projektu pt. „Inicjatywa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz cudzoziemców potencjalnych ofiar przestępstw i prewencji transgranicznej» współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

 

Европейский Союз

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Управление воеводства в Быдгоще

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.