Masz pytania, które dotyczą trwających postępowań?

Sprawy dotyczące pobytu

cudzoziemiec@bydgoszcz.uw.gov.pl

Sprawy dotyczące pobytu i pracy

legalizacja.praca@bydgoszcz.uw.gov.pl

Zezwolenia na pracę

zezwoleniepraca@bydgoszcz.uw.gov.pl

52 3497282
w środy w godz. 9:00-13:00,

Zaproszenia dla cudzoziemców

zaproszenie@bydgoszcz.uw.gov.pl

Obywatelstwo

obywatel@bydgoszcz.uw.gov.pl

Infolinia do obsługi cudzoziemców


52 349 7461

od poniedziałku do piątku
8:00-15:00

 

Dane adresowe

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

Pracodawcy – Toruń

Pracodawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w obszarze działania Delegatury w Toruniu, będą mogli załatwić sprawę w Toruniu, przy ulicy Moniuszki 15-21, pokój 26. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem 56 611-51-44

Pracodawcy – Włocławek

Podmioty których siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze właściwości Delegatury we Włocławku, będą mogli załatwić sprawę we Włocławku, przy ul. Brzeskiej 8, pokój 11. Szczegółowe  informacje uzyskać można pod nr 54 231-42-53 lub 54 231-45-17

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.