Do you have questions about pending proceedings?

Residence matters

cudzoziemiec@bydgoszcz.uw.gov.pl

Invitations for foreigners

zaproszenie@bydgoszcz.uw.gov.pl

Work permits

zezwoleniepraca@bydgoszcz.uw.gov.pl

52 3497282
on Wednesdays from 9: 00-13: 00

Citizenship

obywatel@bydgoszcz.uw.gov.pl

Our hotline for foreigners

52 349 7461

monday to friday
8: 00-15: 00

Do you have a question about financial assistance for holders of the Card for the Pole?

52 34 97 233

e-mail: msalkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Address data

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

Employers – Toruń


Employers who have their seat or place of residence in the area of the delegation in Toruń will be able to settle the matter in Toruń, at ul. Moniuszki 15-21, room 26. Detailed information can be acquired by calling 56 611-51-44.

Employers – Włocławek


Entities whose seat or place of residence is within the jurisdiction of the Delegation in Włocławek will be able to settle the matter in Włocławek, at ul. Brzeska 8, room 11. Detailed information can be acquired by calling 54 231-42-53 or 54 231-45-17

European Union

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Voivodship Office in Bydgoszcz

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.