Useful linksOffice for Foreigners

www.udsc.gov.pl

Electronic services of Public Employment Services

www.praca.gov.pl

Border Guard Unit In Bydgoszcz

www.nadwislanski.strazgraniczna.pl 

Emic Foundation
www.maszprawowiedziec.com.pl

Maps and statistics of immigrants and migration services of Poland
www.migracje.gov.pl

La Strada Foundation Against Human Trafficking and Slavery
www.strada.org.pl

UNHCR – Representative Office in Poland
www.unhcr.pl

International Organisation for Migration (IOM)
www.poland.iom.int

The Rule of Law Institute Foundation
www.panstwoprawa.org

The Other Space Foundation
www.innaprzestrzen.pl

Dialog Foundation
www.fundacjadialog.pl

Foundation for Freedom
www.fundacjadlawolnosci.org

Volunteer Center Association
www.wolontariatpracowniczy.org.pl

Halina Niec Legal Aid Center
www.www.pomocprawna.org

Civic Perspective Foundation
www.obywatelska.org.pl

Caritas Poland
www.caritas.pl

Helsinki Foundation for Human Rights
www.hfhr.pl

Association for Legal Intervention
www.interwencjaprawna.pl

Rescue Foundation
www.ocalenie.org.pl

Rescue Foundation
www.fdds.pl

Polish Migration Forum Foundation
www.forummigracyjne.org

Refugee.pl
www.refugee.pl

Strefa Wolnoslowa Foundation
www.strefawolnoslowa.pl

Polish Foundation Hospitality
www.polskagoscinnosc.org

European Union

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Voivodship Office in Bydgoszcz

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.