Projekt „Działania Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rzecz uchodźców z Ukrainy”

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, jako Lider, realizuje wraz z Partnerem – Fundacją Gaudeamus – projekt dofinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji pn.: „Działania Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rzecz uchodźców z Ukrainy”

Projekt „Działania Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rzecz uchodźców z Ukrainy”  skierowany jest do obywateli Ukrainy oraz innych krajów trzecich, którzy wjechali do Polski z Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.

W ramach projektu „Działania Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rzecz uchodźców z Ukrainy”  oferujemy cudzoziemcom wsparcie w następujących obszarach:

Szczegółowe informacje o organizowanych formach wsparcia oraz bieżący harmonogram wydarzeń znajdą Państwo w zakładce → Informacje dla uchodźców 

Punkty informacyjno-doradcze

W punktach informacyjno-doradczych cudzoziemcy mogą skorzystać z bezpośredniego wsparcia w zakresie bieżących sytuacji życiowych, m.in.:

  • pomoc w wypełnianiu wniosków i formularzy urzędowych
  • podstawowe doradztwo w procedurach administracyjnych
  • informowanie o prawach pracowniczych, wsparcie w relacjach z pracodawcami
  • wsparcie w poszukiwaniu mieszkań i zawieraniu umów na wynajem
  • wsparcia językowego w kontaktach z ośrodkami zdrowia
  • pomocy w kontaktach ze szkołami

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.