ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCE KRYTERIUM DOCHODOWEGO

04.01.2022 | Aktualności

Informujemy, że z dniem 1.01.2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kosztów świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2021 r., poz. 1296), które zmieniło wysokość kryteriów dochodowych uwzględnianych przy  rozpatrywaniu wniosków o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pobyt rezydenta długoterminowego:

 

do 31.12.2021 r. było – miesięcznie 701 zł netto – osoba samotnie gospodarująca, 528 zł netto – osoba w rodzinie, na członka rodziny

od 1.01.2022 r. jest – miesięcznie 776 zł netto – osoba samotnie gospodarująca, 600 zł netto – osoba w rodzinie, na członka rodziny

 

Powyższe kryterium dochodowe brane jest pod uwagę na dzień wydania decyzji

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.