ZMIANY W PRAWIE DOTYCZĄCE OBYWATELI BIAŁORUSI

26.07.2022 | Aktualności

Informujemy, że od 9 lipca 2022 r. obywatele Republiki Białorusi posiadający tzw. wizy humanitarne mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w nowym trybie.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej  →  kliknij tutaj

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.