Zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową/(PESEL UKR)

31.03.2023 | Aktualności

Zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową/(PESEL UKR)

Od 1 kwietnia 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, będą mogli ubiegać się o udzielenie zezwolenia na:

  • pobyt czasowy i pracę
  • pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej
  • pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 

Szczegółowe informacje dotyczące nowych rozwiązań znajdują się na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

https://www.gov.pl/web/udsc/zezwolenia-na-pobyt-dla-obywateli-ukrainy-objetych-ochrona-czasowa

Obywatel Ukrainy nie będzie musiał składać ww. wniosków osobiście ani przedstawiać ważnego dokumentu podróży. W związku z tym zachęcamy do wypełnienia formularza za pośrednictwem portalu https://www.mos.cudzoziemcy.gov.pl/, a następnie wysłania pocztą wydrukowanego i podpisanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

Prosimy o dopisanie informacji „status UKR” w rubryce PESEL (A.18) w formularzu.

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.