Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym

09.09.2022 | Aktualności

Informujemy, że od 18 sierpnia 2022 r. obowiązują szczególne regulacje zapewniające przedłużenie uprawnień pobytowych oraz określonych dokumentów obywateli Białorusi, którzy wykonują transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy na rzecz przewoźników drogowych lub przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Polski. Istnieje możliwość   przedłużenia ważności wiz krajowych – umieszczanie przez wojewodów naklejek wizowych w dokumentach podróży tych obywateli Republiki Białorusi, którzy wykonują międzynarodowy transport drogowy lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy.

Szczegółowe informacje dotyczące umieszczania naklejek wizowych w dokumencie podróży obywatela Białorusi  znajdziesz TUTAJ

 

Miejsce składania wniosku: Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Budynek B, V piętro, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.

Umówienie wizyty w urzędzie – za pośrednictwem e-mail: kierowcaukraina@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

 

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.