Przedłużenie możliwości składania wniosków o wydanie wiz w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi

11.01.2023 | Aktualności

Informacje dotyczące przedłużenia możliwości składania wniosków o wydanie wiz w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-dotyczaca-przedluzonej-mozliwosci-skladania-wnioskow-wizowych-w-polsce-przez-obywateli-ukrainy-i-bialorusi

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.