Przedłużanie wiz dla kierowców w ruchu międzynarodowym

11.05.2022 | Aktualności

Informujemy, że w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i brakiem możliwości występowania do konsulatów RP na terytorium Ukrainy o kolejną wizę krajową
w związku z wykonywaniem pracy jako kierowca w ruchu międzynarodowym, istnieje możliwość umieszczenia w dokumencie podróży obywatela Ukrainy, który wykonuje rodzaje transportu drogowego w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209) lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy, naklejki wizowej dokumentującej przedłużenie jego wizy krajowej, jakie następuje z mocy art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

  1. Szczegółowe informacje dotyczące umieszczania naklejek wizowych w dokumencie podróży obywatela Ukrainy znajdziesz TUTAJ.

 

 

Miejsce składania wniosku: Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Budynek B, V piętro, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.

Umówienie wizyty w urzędzie:

– za pośrednictwem e-mail: kierowcaukraina@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

 

 

Powyższe rozwiązania dotyczą obywateli Ukrainy, o których mowa w art.  w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.