Pracuj w Polsce!

19.01.2021 | Aktualności

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i masz problemy ze znalezieniem pracy lub jesteś w trudnym okresie życiowym i masz bardzo niskie dochody – wyślij swoje zgłoszenie.

Uczestnicząc w projekcie, otrzymasz możliwość nabycia nowych kwalifikacji i kompetencji oraz wsparcie zespołu: doradcy zawodowego, psychologa, konsultanta oraz eksperta ds. rynku pracy – nie oznacza to, że znajdziemy dla Ciebie pracę od zaraz, ale dołożymy wszelkich starań aby poprzez udział w indywidualnej ścieżce wsparcia, znalezienie dobrego miejsca pracy było łatwiejsze.

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej cudzoziemców i cudzoziemek zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim (obszar ZIT BTOF) poprzez podniesienie i dostosowanie kompetencji zawodowych osób zatrudnionych na niższych stanowiskach niż ich wykształcenie oraz wyposażenie osób bezrobotnych, wchodzących na rynek pracy lub jej poszukujących w nowe umiejętności i kwalifikacje.

W ramach zaplanowanych aktywności proponujemy:

 • prowadzenie punktów informacyjno-doradczych w Toruniu i Bydgoszczy (wsparcie konsultanta w bieżących sprawach);
 • poradnictwo prawne (spotkania z prawnikiem dotyczące legalizacji pobytu, prawa pracy etc.);
 • wsparcie psychologiczne (możliwość cyklicznych indywidualnych spotkań);
 • kursy adaptacyjne (dotyczące ubezpieczeń społecznych, podatków, systemu edukacji w Polsce etc.);
 • kursy języka polskiego (nauka języka od polskiego od podstaw jak i kursy specjalistyczne);
 • spotkania ze specjalistami;
 • spotkania kulturalno-integracyjne (bezpłatne wyjścia do teatru, udział w piknikach);
 • dofinansowanie kursów zawodowych (dla wybranych uczestników projektu) oraz kursów na prawo jazdy (powyżej kategorii B);
 • udzielanie doradztwa zawodowego oraz współpracę z pracodawcami (wsparcie w pisaniu CV i listu motywacyjnego, kontakt z pracodawcą);
 • osoby zagrożone ubóstwem oraz zagrożone bezdomnością będą miały możliwość skorzystania z mieszkań wspomaganych (rekrutacja do tego działania prowadzona jest w trybie ciągłym).

Aby wziąć udział w projekcie, konieczne jest spełnienie poniższych kryteriów:

 • zamieszkanie na terenie woj. kujawsko-pomorskiego obszar ZIT BTOF (Obszar Funkcjonalny    Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla   Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmujący łącznie dwadzieścia trzy gminy w  województwie  kujawsko-pomorskim:  Miasto Bydgoszcz, Gminę Miasta Toruń, Gminy: Chełmża, Białe Błota, Czernikowo, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Kowalewo Pomorskie, Lubicz, Łabiszyn, Łubianka, Łysomice, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Obrowo,  Osielsko,  Sicienko,  Gmina Miasta Chełmża, Miasto i Gmina  Solec Kujawski, Gminę Szubin, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka oraz 2 powiaty Bydgoski i Toruński);
 • bycie osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • bycie osobą zatrudnioną poniżej swoich kwalifikacji zawodowych (ze względu na pochodzenie, brak uznania kwalifikacji zawodowych zdobytych w swojej ojczyźnie, brak certyfikowanych dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego czy posiadanie innych umiejętności zawodowych) lub osoba bezrobotna, wchodząca na rynek pracy lub poszukująca pracy.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych od 11.01.2021 r. do 24.01.2021 r.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w kilku etapach. Aby do niej przystąpić, konieczne jest:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego: FORMULARZ REKRUTACYJNY
 2. Po weryfikacji przesłanych formularzy skontaktuje się z Tobą nasz konsultant. Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na rozmową diagnozującą potrzeby. Spotkanie odbędzie się w Toruniu lub w Bydgoszczy.
 3. Podczas rozmowy wypełniony zostanie formularz rekrutacyjny, który jest kluczowym dokumentem w procesie rekrutacji.
 4. W trakcie spotkania weryfikowane będą wszelkie dyplomy poświadczające wykształcenie, historię zatrudnienia, zaświadczenia z agencji pracy i PUP oraz ustalone zostaną terminy spotkań z doradcą zawodowym, lektorką języka polskiego oraz psychologiem. Po spotkaniach ustalona zostanie indywidualna ścieżka wsparcia wedle której będziesz korzystał z konkretnych działań (np. osiągniecie konkretnego poziomu języka polskiego – kurs języka polskiego, wzmocnienie kompetencji miękkich – trening z psychologiem, czy podniesienie kwalifikacji zawodowych – udział w kursie zawodowym. Katalog ten dla każdej osoby jest otwarty i uzależniony będzie od Twoich potrzeb).
 5. Po rozmowie z konsultantem odbędzie się rozmowa z psychologiem projektu w celu oceny motywacji.
 6. Ostatnim etapem będzie podpisanie umowy – porozumienia – i rozpoczęcie udziału w projekcie.

Inne ważne dokumenty, mające znaczenie w procesie rekrutacji i w trakcie trwania projektu:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Regulamin
 • Umowa między Fundacją Emic a Beneficjentem projektu (podpisana przez Fundację Emic oraz cudzoziemca/cudzoziemkę): Umowa

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować do:

Punkt informacyjno-doradczy w Toruniu (ul. Klonowica 40/1) i Bydgoszczy (ul. Gdańska 128):

Konsultant Michał Antonowicz (tel: 507-412-653, e-mail: michal.antonowicz@emic.com.pl) – możliwość rozmowy w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Konsultantka Ksenia Tomanek (tel.: 501-186-730, e-mail: kseniia.tomanek@emic.com.pl) – możliwość rozmowy w języku polskim i angielskim.

Projekt „Pracuj w Polsce!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączanie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączanie społeczne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany zgodnie z umową numer UM_SE.433.1.787.2018, zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 07.12.2018 r.

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.