Jak wypełnić wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy za pomocą MOS

24.04.2023 | Aktualności

Chcesz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy lub pobyt stały? Skorzystaj z Modułu Obsługi Spraw na stronie https://www.mos.cudzoziemcy.gov.pl/

Nie wiesz, jak wypełnić wniosek za pomocą MOS? Obejrzyj film, który pokazuje, jak wypełnić wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy:

Podpisz wypełniony wydrukowany formularz i przynieś na umówioną wizytę do urzędu lub wyślij pocztą.

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.