Informacja dotycząca możliwości składania wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi

06.04.2023 | Aktualności

Od 1 kwietnia 2023 r. nie ma już możliwości składania wniosków o wydanie wiz krajowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi. Ostatnim dniem, kiedy można było składać takie wnioski przez uprawnionych cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej był 31 marca 2023 r. i termin ten nie został przedłużony.

 

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.