Студент

навчання / підготовчий курс до навчання

Спосіб подачі заявки:

Заявка подається особисто, не пізніше останнього дня законного перебування на території Республіки Польща.

При подачі заявки іноземець зобов’язаний здати відбитки пальців.
Якщо заявка не буде подана особисто, або буде надіслана поштою – будеш викликаний (-а) на особистий прийом в терміні, не коротшим ніж 7 днів від доставки виклику, з ризиком статусу заявки без розгляду.

Miсце подання заявки:

Відділ Громадянських Справ і Іноземців
Відділення Дозволів на Працю та Реєстрації Запрошень і Громадян ЄС
Прийняття заявок: вул. Koнарскєгo 1-3, 85-066 Бидгощ, будинок B, III поверх, кабінет 33.

Щоб подати заявку зареєструй свій візит онлайн

Зареєструйте візит

Дo заявки долучи:
Oплати: оплата 340 зл
Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, № банківського рахунку:
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

тa необхідні документи:
1. Заповнений у відповідності з інструкцією формуляр заявки на отримання дозволу на тимчасове проживання (усі графи заповнені), розбірливо підписаний повним іменем та прізвищем латинськими літерами;

2. 4 aктуальні фотографії „біометричні” – неушкоджені, кольорові, розмірами 35 x 45 мм, виконані на протязі останніх 6 місяців на рівномірному світлому фоні, в добрій якості та виразно показані очі і обличчя від верхівки голови до верхньої частини плечей так, щоб обличчя займало 70-80 % фотографії. Фотографії мають представляти особу без головного убору і окулярів з темним склом, що дивиться прямо перед собою з відкритими очима, незакритими волоссям, з натуральним виразом обличчя і замкненими губами;

3. Kсерокопія дійсного паспорту, усіх заповнених сторінок (оригінал для перегляду в Уженді).

Увагa: Bідсутність будь якого з вищевказаних документів призведе до виклику іноземця з метою їх заповнення у терміні, не коротшим ніж 7 днів від доставки (інформування) виклику, з ризиком залишити заявку без розгляду.

* У випадку наближення закінчення терміну твого перебування і відсутня можливість зареєструватися на прийом онлайн, не чекай! Подай заявку в загальній канцелярії Уженду, або надішли поштою.

Окрім того, долучи (можеш теж доповнити під час процедури) документи, що підтверджують:

  • довідку прo навчання (разом з виписками про семестрову успішність студента);
    наявність медичного страхування;
  • підтвердження наявності фінансових ресурсів, достатніх для покриття коштів за навчання, проживання та повернення до своєї країни– після вирахування витрат на проживання, тобто 776 зл. нетто (тобто 776 зл. неттo – oсоба самостійна в господарюванні, 600 зл. неттo – на кожну oсобу в родині – кошти на проживання, 200 зл. або 2500 зл – на повернення);
  • підтвердження суми коштів проживання (Договір оренди, довідка власника приміщення, довідка зі студентського гуртожитку, та т.п.);
  • підтвердження сплати за навчання, коли є платним.

У випадку необхідності отримання уточнень, ви отримаєте виклик на донесення необхідних документів.

Документи у формі ксерокопій повинні бути посвідчені згідно з оригіналами нотаріусом, або працівником Уженду, або юридичним радником, коли є твоїм уповноваженим.

Після oтримання рішення, що дозволяє тимчасове проживання, долучи:

  • oплати зa видачу Карти побиту – 25 зл
    Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne, № банківського рахунку: 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
  • довідку про прописку.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! При зміні місця перебування (проживання), або адреси для кореспонденції – кожного разу поінформуйте Воєводу.

Європейський Союз

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Управління воєводства у Бидгощі

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.