Дозвіл на працю тип B

Стосуєтьсться ситуації, коли іноземець виконує функції управління в Спілці з капіталом (ТзОВ і Акціонерне товариство), або веде справи Спілки з капіталом, або Акціонерного Товариства як генеральний партнер, перебуває на території РП більше 6 місяців у наступні 12 місяців:

Необхідні документи:

  1. Заява на видачу дозволу на працю іноземця на території РП;
  2. Інформація про актуальний стан працевлаштування у суб’єкта господарювання, який доручає виконання робіт іноземцю;
  3. Договір компанії у випадку, коли суб’єктом господарювання є Спілка партнерська, або офіційний документ, що підтверджує створення компанії, коли суб’єктом господарювання на виконання робіт є Акціонерне товариство;
  4. Копії усіх заповнених сторінок дійсного проїзного документу іноземця, на котрого подається заява, а у випадку, коли іноземець не має дійсного проїзного документу і не має можливості його отримання, належить подати копії іншого дійсного документу, що підтверджує його особу;
  5. Кoпія декларації прo величину досягнутого доходу (понесених збитків) суб’єктом господарювання на виконання робіт як платник податку з доходу юридичних осіб у податковому році що передує поданню заяви;
  6. Копія підтвердження оплати;
  7. Довідка про відсутність судимості.
Важливо:

Якщо п. 5 неможливо виконати з поважних причин, належить надати інформацію про власні кошти, або проведення заходів, які дозволять в майбутньому відповідати умовам, викладеним у вищевказаному пункті, щодо доходу та необхідного статусу суб’єкта господарювання.

Європейський Союз

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Управління воєводства у Бидгощі

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.