Идача і заміна карти побиту

Програми та вкладення (1 файл)

Kарта побиту іноземця замінюється у випадках:

 1. Зміни даних, вказаних у попередній Карті Побиту;
 2. Зміни рис обличчя власника Карти Побиту у порівнянні до рис обличчя на виданій карті в спосіб, що ускладнюватиме ідентифікацію власника карти;
 3. Втрати;
 4. Пошкодження;
 5. Прийняття РП на себе відповідальності за міжнародний захист власника Карти Побиту, виданої на підставі дозволу на довготерміне проживання резидента ЄС з анотацією;
 6. Прийняття іншою державою-членом ЄС на себе відповідальності за міжнародний захист власника Карти Побиту, виданої на підставі дозволу на довготерміне проживання резидента ЄС.

Виняток випадку іноземців, котрі отримали дозвіл на тимчасове проживання з метою воз’єднання з родиною, іноземець після отримання дозволу на тимчасове проживання повинен особисто подати заявку на видачу Карти Побиту.

Як подати заявку:

Заявку на заміну Карти Побиту іноземець подає особисто до Воєводи, відповідно до місця проживання іноземця у терміні 14 днів після виникнення причин для її заміни.

Подаючи заявку на видачу, або заміну Карти Побиту, іноземець зобов’язаний пройти процедуру здачі відбитків пальців. У випадку, коли іноземець не пройшов таку процедуру – йому буде відмовлено у подальшому розгляді справи по заміні Карти Побиту.

Куди подавати заявки:

Заявка на видачу/ заміну Карти Побиту іноземця подається в Загальній Канцелярії Куявсько-Поморського Уженду Воєводського у кабінеті №4, на партері, будинок Б , вул. Конарскєго 1-3, або у Відділі Дозволів на Працю та Реєстрації Запрошень і Мешканців ЄС Відділу Справ Громадян та Іноземців, на 3-му поверсі після попередньої реєстрації через Інтернет.

Необхідні документи::

1.Заповнений згідно Інструкції формуляр заявки.

2. Дві актуальні фотографії, що відповідають наступним вимогам:

 • непошкоджені, кольорові, у хорошому фокусі;
 • розміри 35 мм x 45 мм;
 • зроблені не пізніше, ніж за 6 місяців до дати подання заявки;
 • показує риси обличчя іноземця від верху голови до верхньої частини плечей так, щоб обличчя займало 70-80% фотографії, рівномірному світлому фоні, в анфас, дивиться прямо вперед з розплющеними очима, без головного убору, з природним виразом обличчя і закритим ротом, a також показується природний колір його шкіри;
 • чітко показує очі іноземця, a особливо зіниці, лінія очей іноземця знаходиться паралельно верхньому краю фотографії.

Важливо:
Іноземець, який покриває голову відповідно до віросповідання, може долучити до заявки фотографію з покритою головою, де риси обличчя повністю видно. У такому випадку до заявки додається довідка про приналежність до спільноти віруючих.

3. Kсерокопія дійсного проїзного документу (oригінал для огляду), в особливо виправданих випадках, коли іноземець немає дійсного проїзного документу, і не має можливості його отримання, може подати копії іншого дійсного документу, що підтверджує його особу.

4. Актуальна довідка про реєстрацію на тимчасове перебування, тривалістю понад 2 місяці, або постійного проживання.

5. Документи, необхідні для підтвердження даних та обставин, наведених в заявці.

Oплати:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
№рахунку: 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

Видача, або заміна Карти Побиту 50 зл.
Видача нової Карти Побиту взамін втраченої, або знищеної з вини іноземця:
100 зл. – перша втрата (або знищення)
200 зл. – чергова втрата (або знищення)

Пільга 50 % в оплаті зa видачу або заміну Карти Побиту надається іноземцям, коли:

 • знаходяться у тяжкому матеріальному стані;
 • мета перебування пов’язана з навчанням у середній школі та коледжі на території РП;
 • неповнолітній особі, якій в день подання заявки на видачу або заміну Карти Побиту не виповнилося 16 років.

Документами на отримання пільги в оплаті за видачу або заміну Карти Побиту є:

 1.  Довідка про використання пільг на соціальну допомогу в даному моменті часу;
 2. Довідка, що підтверджує факт навчання у середній школі або коледжі в даний час;
 3. Свідоцтво про народження неповнолітнього іноземця, а у випадку неможливості його представлення, належить подати проїзний документ, або інший документ, що підтверджує вік неповнолітнього іноземця.
Важливо:

У випадку втрати або пошкодження Карти Побиту, іноземець на протязі 3-х днів від дня її втрати або пошкодження, має повідомити про цей факт Ужонд, котрий видав документ. Іноземцю, який повідомив про втрату або пошкодження документу, видається безкоштовна довідка, що підтверджує цей факт. Довідка дійсна до дня видачі іноземцю чергового документу, але не довше ніж 2 місяці.

Європейський Союз

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Управління воєводства у Бидгощі

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.