Основна інформація

Програми та вкладення (2 файли)

Правова основа:

розділ 2a Закону від 07 вересня 2007 р. про Kaрту Полякa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1598).

Основна інформація:

 • Заява на призначення грошової допомоги подається до Воєводи, до якого була подана заява для надання дозволу на постійне проживання.
 • Заяву на призначення грошової допомоги може скласти особа, що має Kaрту Поляка, та після 01.01.2017 р. подала заяву на отримання дозволу на постійне проживання як власник такої Карти, і від дати подачі такої заяви не минуло 3 місяці.
 • Заява на призначення грошової допомоги, складена після 3 місяців від дати подачі заяви на отримання дозволу на постійне проживання залишається без розгляду.
 • Грошова допомога надається:
  • заявнику – oсобі, котрa подала заяву на призначення грошової допомоги, та відповідає умовам щодо її надання;
  • чоловіку(дружині), котрий(-а) перебуває з заявником на території Республіки Польща;
  • неповнолітнім дітям, котрі знаходяться під опікою заявника, або його дружини(чоловіка), та перебувають з ним(нею), або з ними на території Республіки Польща.
 • Грошова допомога не надається:
  • особі, котрa зазначена в заяві на призначення грошової допомоги як член родини заявника, а після того подала заяву на постійне проживання;
  • особі, котра подала заяву на отримання постійного проживання до 01.01.2017 r.
 • Виплата грошової допомоги проводиться щомісячно Старостою, котрий зазначений Воєводою в Рішенні про призначення грошової допомоги у відповідності до місця проживання на території Республіки Польща особи, що отримала право на грошову допомогу. У випадку зміни місця проживання заявника, або членів його(її) родини, що знаходиться на території Республіки Польща, відповідальним за виплату грошової допомоги залишається Староста, вказаний у Рішенні про призначення грошової допомоги.

Розмір грошової допомоги:

Грошова допомога призначається на час до 9 місяців і встановлюється у наступному розмірі:

 • в терміні перших 3 місяців еквівалент 50% мінімальної заробітної плати, що діє у поточному році складання заяви на призначення грошової допомоги – на заявника та дружину(чоловіка), і еквівалент 50% цієї суми на кожну неповнолітню дитину, що знаходиться під опікою заявника, або його(її) дружини(чоловіка);
 • в терміні від 4-х дo 9-ти місяців – відповідно 60% вказаних сум в п.1.

Які документи необхідно надати:

1. У випадку, коли заява на грошову допомогу не включає найближчих членів родини, іноземець подає:

 • Заяву, заповнену згідно з Інструкцією до Заяви про призначення грошової допомоги; заява заповнюється польською мовою, розбірливо, друкованими літерами;
 • Затверджені згідно оригіналу копії усіх існуючих сторінок документу, що підтверджує особу (закордонний паспорт, або проїзний документ), на підставі якого був здійснений в’їзд на територію Республіки Польща;
 • Затверджену згідно оригіналу копію Карти Поляка заявника;
 • Документи, що підтверджують проживання на території Республіки Польща, наприклад(далі н.п.) підтвердження прописки на тимчасове перебування, договір оренди житла, трудовий договір, або довідка про працевлаштування, страхування згідно трудового договору, документи що підтверджують ведення бізнесу, довідка про перебуванні на навчанні, дипломи та Свідоцтва про закінчення школи на території Республіки Польща, підтвердження наявності банківського рахунку;
 • Підтвердження оплати – 10 злотих.

2.У випадку, коли заява на грошову допомогу включає іноземця і найближчих членів родини, котрі перебувають на території Республіки Польща з заявником, тобто чоловік(дружина) або неповнолітні діти під батьківською опікою заявника або його(її) дружини(чоловіка), потрібно подати:

 •  Заяву, заповнену згідно з Інструкцією до Заяви про призначення грошової допомоги; заява заповнюється польською мовою, розбірливо, друкованими літерами;
 • Затверджені згідно оригіналу копії усіх сторінок документу, що підтверджує особу заявника та кожного найближчого члена родини, вказаного у заяві (закордонний паспорт, або проїзний документ), на підставі якого був здійснений в’їзд на територію Республіки Польща;
  c. Затверджені згідно оригіналу копію Карти Поляка заявника і членів його родини – якщо вони їх мають;
 • Актуальні копії Актів цивільного стану членів найближчої родини, що вказують на ступінь зв’язку , або на заключення шлюбу заявника, тобто Свідоцтво про шлюб, Свідоцтво про народження;
 • Докумeнти, що підтверджують проживання на території Республіки Польща, наприклад(далі н.п.) підтвердження прописки на тимчасове перебування, Договір оренди приміщення, трудовий договір, або довідка про працевлаштування, страхування згідно трудового договору, документи що підтверджують ведення бізнесу, довідка про перебуванні на навчанні, дипломи та Свідоцтва про закінчення школи на території Республіки Польща, підтвердження наявності банківського рахунку;
 • Документи, що підтверджують проживання найближчих членів родини разом з заявником на території Республіки Польща, н.п. підтвердження прописки на тимчасове перебування, Договір оренди приміщення, трудовий договір, або довідка про працевлаштування, страхування згідно трудового договору, документи, що підтверджують ведення бізнесу, довідка про перебуванні на навчанні, дипломи та Свідоцтва про закінчення школи на території Республіки Польща, довідка зі школи/дитячого садка, підтвердження наявності банківського рахунку;
 • Підтвердження оплати – 10 злотих.

Примітка: Документи складені на іноземній мові слід подати перекладеними та затвердженими польським присяжним перекладачем.

Оплати:

Oплата за видачу Рішення про грошову допомогу для власника Карти Поляка становить 10 зл., котрі необхідно сплатити на рахунок:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
№ банківського рахунку 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
(ім’я та прізвище заявника)


Квитанцію про оплату необхідно додати до заяви.

Термін розгляду справи:

Відповідно до положень Закону – Кодексу адміністративного судочинства (тобто Збірник Законів від 2018 р. п. 2096 зі змінами).

Чи та де можна відкликати Рішення:

1. Відповідно Інструкції, яка міститься в Рішенні, відкликання можна подати до Міністра внутрішніх справ і Адміністрації, за посередництвом Воєводи Куявсько-Поморського на протязі 14 днів від дня отримання Рішення (арт.127 § 1 i 2 та арт.129 § 1 i 2 Koдексу адміністративного судочинства).

Формуляр заяви до видруку:

KОНТАКТ:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki,
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Spraw Obywatelskich i Paszportów
ul. Konarskiego 1-3
85-950 Bydgoszcz

Кабінет 201, II поверх в будинку C Уженду
Tелефон: 52 34 97 233, e-mail: nwiankowska@bydgoszcz.uw.gov.pl, mjasiecka@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Години праці:
Пн., Ср., Чт., Пт. 8:00 – 14:00
Вт. 9:00 – 15:00

Європейський Союз

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Управління воєводства у Бидгощі

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.