Загальна інформація

Хто розглядає справу:

Відділ Дозволів на Працю та Реєстрації Запрошень і Громадян ЄС
Відділ Справ Цивільних та Іноземців
Куявсько-Поморський Ужонд Воєводський в Бидгощі
вул. Koнарськєгo 1-3, 85-950 Бидгощ

Куди можна подати заяву:

Заявки на видачу дозволів на працю іноземця на території Республіки Польща(далі РП) подаються в Загальній Канцелярії Куявсько_Поморського Уженду Воєводського в Бидгощі, в кабінеті №4 що на партері, в будинку Б на вул.Конарськєго 1-3.

Роботодавці, котрі мають офіс, або проживають в Торуні, можуть подавати заявки на видачу дозволу на працю іноземців на території РП у Філії Уженду в Торуні на вул.Монюшки 15-21, кабінет 26. Детальну інформацію можна отримати за тел: 56 611-51-44.

Роботодавці, котрі мають офіс, або проживають у Влоцлавку, можуть подавати заявки на видачу дозволу на працю іноземців на території РП у Філії Уженду у Влоцлавку на вул. Бжеска 8, кабінет 11. Детальну інформацію можна отримати за тел: 54 231-42-53 або 54 231-45-17.

Контакт:

Черговий на телефоні для роботодавців, зацікавлених в отриманні інформації щодо видачі дозволів на працю іноземця надає інформацію щосереди, від 9:00 до 13:00 год. за тел.: 52 349 72 82
email: zezwoleniepraca@bydgoszcz.uw.gov.pl

Oплати:

Oплата за подачу заяви на видачу дозволу на працю іноземця на території РП складає:

  • 50 зл – коли термін дії дозволу не перевищуватиме 3 місяці;
  • 100 зл – коли термін дії дозволу буде перевищувати 3 місяці;
  • 200 зл – коли роботодавець подасть заявку на видачу дозволу на працю типу D (реалізація послуги експорту);

Продовження дозволу на роботу іноземця буде половиною суми попереднього дозволу на роботу.

Відповідну суму належить оплатити на рахунок:

Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
NBP O/O Bydgoszcz

№ рахунку: 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

Варто знати:


1. В процесі видачі, продовження або анулювання дозволу на роботу іноземця, стороною розгляду є винятково суб’єкт господарювання, який доручає виконання робіт іноземцю.

2. Дозвіл на роботу видається на конкретного іноземця, визначає суб’єкт господарювання, який доручає виконання робіт іноземцю, посаду, вид робіт, що виконує іноземець та термін дії.

3. Суб’єкт господарювання, який доручає виконання робіт іноземцю, зобов’язаний негайно поінформувати Воєводу у письмовій формі у разі:

– доручення іноземцю на періоди, що не перевищують 30 днів у календарному році виконання робіт іншого характеру, або на іншій посаді, ніж вказано у дозволі на роботу;

– зміни офісу, або місця реєстрації, назви і правової форми суб’єкта господарювання, який доручає виконання робіт іноземцю, а також у разі повного, або часткового переходу прав роботодавця до іншого роботодавця;

– переходу місця(закладу) виконання роботи(праці), або його частини до іншого роботодавця;
– зміни особи, що представляє закордонного роботодавця;

– коли іноземець на протязі 3-х місяців від дати початку дії Дозволу на роботу не приступив до виконання праць, або у випадку їх закінчення раніше, ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Дозволу на роботу;

– перерва у роботі, що виконується іноземцем, при узгодженні із суб’єктом господарювання, який доручає виконання робіт іноземцю на термін більше 3 місяців;

– дозвіл на роботу може залишатися дійсним, коли причини затримки працевлаштування, або перерви у виконанні праці підтверджені документально, а суб’єкт господарювання письмово повідомив про ситуацію Воєводу, котрий видав дозвіл на роботу.


Важливо:

Повідомити належить скориставшись з інформаційного формуляра, котрий знаходиться на сторінці в закладці
формуляри для завантаження

У випадку надання інформації, якщо іноземець не приступив до виконання праць, або закінчив роботу з будь-якого поводу, просимо долучити копію дозволу на роботу, на підставі якого іноземець виконував роботу у конкретного роботодавця.

4. На території воєводства Куявсько-Поморського від 7 червня 2019 р. діє Указ Воєводи Куявсько-Поморського про критерії видачі дозволів на роботу, де представлений перелік професій і видів робіт, стосовно яких видача дозволу на працю типу А для іноземця не потрібна інформація Старости, котру видає Районний Відділ Праці у місці, де буде виконуватися робота. Перелік професій виглядає так:

L.p.

Nazwa zawodu

Kod zawodu

1.

Blacharz budowlany

721302

2.

Brukarz

711205

3.

Cukiernik

751201

4.

Fryzjer

514101

5.

Hydraulik

712601

6.

Kierowca ciągnika siodłowego

833202

7.

Kowal

722101

8.

Kowal wyrobów zdobniczych

722102

9.

Kucharz

512001

10.

Mechanik pojazdów samochodowych

723103

11.

Monter konstrukcji budowlanych

711102

12.

Monter konstrukcji stalowych

721404

13.

Monter rusztowań

711903

14.

Monter stolarki budowlanej

712906

15.

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

814209

16.

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

722308

17.

Operator urządzeń do przetwórstwa drobiu

816026

18.

Operator wtryskarki

814208

19.

Patroszacz ryb

932904

20.

Piekarz

751204

21.

Rozbieracz – wykrawacz

751104

22.

Rzeźnik – wędliniarz

751105

23.

Spedytor

333105

24.

Stolarz

752205

25.

Szwaczka maszynowa

815301

26.

Tokarz – frezer obrabiarek sterowanych numerycznie

722313

27.

Tapicer

753402

5. На території країни від 28 червня 2018 р. діє Постанова Міністра Сім’ї, Праці і Соціальної Політики, котра вносить зміни у Постанову про визначення випадків, коли дозвіл на роботу іноземця видається без необхідної Інформації Старости, котру видає Районний Відділ Праці у місці, де буде виконуватися робота. Перелік професій виглядає так:

Symbol cyfrowy
cyfrowy
w klasyfikacji
zawodów
i specjalności
Nazwa zawodu i specjalności albo grupy elementarnej
2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
214912 Inżynier technologii betonów
214916 Inżynier technologii szkła
2151 Inżynierowie elektrycy
2212 Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
2222 Pielęgniarki z tytułem specjalisty
2511 Analitycy systemów komputerowych
2512 Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
2513 Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
2514 Programiści aplikacji
2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
2521 Projektanci i administratorzy baz danych
2522 Administratorzy systemów komputerowych
2523 Specjaliści do spraw sieci komputerowych
2529 Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
3112 Technicy budownictwa
3113 Technicy elektrycy
3114 Technicy elektronicy i pokrewni
341201 Asystent osoby niepełnosprawnej
341202 Opiekun osoby starszej
341203 Opiekun w domu pomocy społecznej
7112 Murarze i pokrewni
7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
7115 Cieśle i stolarze budowlani
7116 Robotnicy budowy dróg
7121 Dekarze
7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
7123 Tynkarze i pokrewni
7124 Monterzy izolacji
7131 Malarze budowlani i pokrewni
7212 Spawacze i pokrewni
7222 Ślusarze i pokrewni
7411 Elektrycy budowlani i pokrewni
833101 Kierowca autobusu
8332 Kierowcy samochodów ciężarowych
8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

Європейський Союз

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Управління воєводства у Бидгощі

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.