Загальна інформація

Хто розглядає справу:

Відділ Дозволів на Працю та Реєстрації Запрошень і Громадян ЄС
Відділ Справ Цивільних та Іноземців
Куявсько-Поморський Ужонд Воєводський в Бидгощі
вул. Koнарськєгo 1-3, 85-950 Бидгощ

Куди можна подати заяву:

Заявки на видачу дозволів на працю іноземця на території Республіки Польща(далі РП) подаються в Загальній Канцелярії Куявсько_Поморського Уженду Воєводського в Бидгощі, в кабінеті №4 що на партері, в будинку Б на вул.Конарськєго 1-3.

Роботодавці, котрі мають офіс, або проживають в Торуні, можуть подавати заявки на видачу дозволу на працю іноземців на території РП у Філії Уженду в Торуні на вул.Монюшки 15-21, кабінет 26. Детальну інформацію можна отримати за тел: 56 611-51-44.

Роботодавці, котрі мають офіс, або проживають у Влоцлавку, можуть подавати заявки на видачу дозволу на працю іноземців на території РП у Філії Уженду у Влоцлавку на вул. Бжеска 8, кабінет 11. Детальну інформацію можна отримати за тел: 54 231-42-53 або 54 231-45-17.

Контакт:

Черговий на телефоні для роботодавців, зацікавлених в отриманні інформації щодо видачі дозволів на працю іноземця надає інформацію щосереди, від 9:00 до 13:00 год. за тел.: 52 349 72 82
email: zezwoleniepraca@bydgoszcz.uw.gov.pl

Oплати:

Oплата за подачу заяви на видачу дозволу на працю іноземця на території РП складає:

  • 50 зл – коли термін дії дозволу не перевищуватиме 3 місяці;
  • 100 зл – коли термін дії дозволу буде перевищувати 3 місяці;
  • 200 зл – коли роботодавець подасть заявку на видачу дозволу на працю типу D (реалізація послуги експорту);

Продовження дозволу на роботу іноземця буде половиною суми попереднього дозволу на роботу.

Відповідну суму належить оплатити на рахунок:

Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
NBP O/O Bydgoszcz

№ рахунку: 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

Варто знати:


1. В процесі видачі, продовження або анулювання дозволу на роботу іноземця, стороною розгляду є винятково суб’єкт господарювання, який доручає виконання робіт іноземцю.

2. Дозвіл на роботу видається на конкретного іноземця, визначає суб’єкт господарювання, який доручає виконання робіт іноземцю, посаду, вид робіт, що виконує іноземець та термін дії.

3. Суб’єкт господарювання, який доручає виконання робіт іноземцю, зобов’язаний негайно поінформувати Воєводу у письмовій формі у разі:

– доручення іноземцю на періоди, що не перевищують 30 днів у календарному році виконання робіт іншого характеру, або на іншій посаді, ніж вказано у дозволі на роботу;

– зміни офісу, або місця реєстрації, назви і правової форми суб’єкта господарювання, який доручає виконання робіт іноземцю, а також у разі повного, або часткового переходу прав роботодавця до іншого роботодавця;

– переходу місця(закладу) виконання роботи(праці), або його частини до іншого роботодавця;
– зміни особи, що представляє закордонного роботодавця;

– коли іноземець на протязі 3-х місяців від дати початку дії Дозволу на роботу не приступив до виконання праць, або у випадку їх закінчення раніше, ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Дозволу на роботу;

– перерва у роботі, що виконується іноземцем, при узгодженні із суб’єктом господарювання, який доручає виконання робіт іноземцю на термін більше 3 місяців;

– дозвіл на роботу може залишатися дійсним, коли причини затримки працевлаштування, або перерви у виконанні праці підтверджені документально, а суб’єкт господарювання письмово повідомив про ситуацію Воєводу, котрий видав дозвіл на роботу.


Важливо:

Повідомити належить скориставшись з інформаційного формуляра, котрий знаходиться на сторінці в закладці
формуляри для завантаження

У випадку надання інформації, якщо іноземець не приступив до виконання праць, або закінчив роботу з будь-якого поводу, просимо долучити копію дозволу на роботу, на підставі якого іноземець виконував роботу у конкретного роботодавця.

4. На території воєводства Куявсько-Поморського  діє Указ Воєводи Куявсько-Поморського про критерії видачі дозволів на роботу, де представлений перелік професій і видів робіт, стосовно яких видача дозволу на працю типу А для іноземця не потрібна інформація Старости, котру видає Районний Відділ Праці у місці, де буде виконуватися робота. Перелік професій виглядає так:

L.p.

Nazwa zawodu

Kod zawodu

1. Fizjoterapeuta 229201
2. Psycholog 263401
3. Psycholog kliniczny 263403
4. Spedytor 333105
5. Technik fizjoterapii 325401
6. Technik masażysta s 325402
7. Kucharz s 512001
8. Fryzjer s 514101
9. Monter / składacz okien 712501
10. Szklarz budowlany 712503
11. Hydraulik 712601
12. Monter sieci cieplnych 712608
13. Monter sieci gazowych 712610
14. Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 712612
15. Monter urządzeń energii odnawialnej 712614
16. Monter/konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 712703
17. Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 712990
18. Lakiernik samochodowy 713203
19. Blacharz budowlany 721302
20. Blacharz samochodowy s 721306
21. Monter konstrukcji stalowych 721404
22. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 722308
23. Tokarz – frezer obrabiarek sterowanych numerycznie 722313
24. Mechanik pojazdów samochodowych s 723103
25. Rozbieracz – wykrawacz 751104
26. Rzeźnik – wędliniarz 751105
27. Impregnator drewna 752101
28. Sortowacz materiałów drzewnych 752105
29. Stolarz meblowy 752208
30. Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 752290
31. Frezer drewna 752301
32. Tokarz w drewnie 752310
33. Ustawiacz maszyn do obróbki drewna 752311
34. Krawiec s 753105
35. Operator wtryskarki 814208
36. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych s 814209
37. Szwaczka maszynowa 815301
38. Operator urządzeń do przetwórstwa drobiu 816026
39. Patroszacz ryb 932904

Znacznik „s” określony przy zawodach, oznacza zawody szkolnictwa zawodowego nauczane w systemie oświaty. Pracodawca, który zamierza powierzyć pracę cudzoziemcowi
w tzw. zawodzie szkolnym, chcąc skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przedłożenia informacji starosty, musi przedstawić potwierdzenie kuratora oświaty o wykształceniu uzyskanym w danym zawodzie i uznaniu zdobytych kwalifikacji za równoważne świadectwom/dyplomom wydawanym w Polsce.

5. На території країни від 28 червня 2018 р. діє Постанова Міністра Сім’ї, Праці і Соціальної Політики, котра вносить зміни у Постанову про визначення випадків, коли дозвіл на роботу іноземця видається без необхідної Інформації Старости, котру видає Районний Відділ Праці у місці, де буде виконуватися робота. Перелік професій виглядає так:

Symbol cyfrowy
cyfrowy
w klasyfikacji
zawodów
i specjalności
Nazwa zawodu i specjalności albo grupy elementarnej
2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
214912 Inżynier technologii betonów
214916 Inżynier technologii szkła
2151 Inżynierowie elektrycy
2212 Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
2222 Pielęgniarki z tytułem specjalisty
2511 Analitycy systemów komputerowych
2512 Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
2513 Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
2514 Programiści aplikacji
2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
2521 Projektanci i administratorzy baz danych
2522 Administratorzy systemów komputerowych
2523 Specjaliści do spraw sieci komputerowych
2529 Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
3112 Technicy budownictwa
3113 Technicy elektrycy
3114 Technicy elektronicy i pokrewni
341201 Asystent osoby niepełnosprawnej
341202 Opiekun osoby starszej
341203 Opiekun w domu pomocy społecznej
7112 Murarze i pokrewni
7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
7115 Cieśle i stolarze budowlani
7116 Robotnicy budowy dróg
7121 Dekarze
7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
7123 Tynkarze i pokrewni
7124 Monterzy izolacji
7131 Malarze budowlani i pokrewni
7212 Spawacze i pokrewni
7222 Ślusarze i pokrewni
7411 Elektrycy budowlani i pokrewni
833101 Kierowca autobusu
8332 Kierowcy samochodów ciężarowych
8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

Європейський Союз

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Управління воєводства у Бидгощі

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.