Ученик

Обучение/ подготовительный курс к обучению

Способ подачи заявки:

Заявка подается лично, не позже последнего дня законного пребывания на территории Республики Польша.

При подаче заявки иностранец должен сдать отпечатки пальцев.
Если заявка не будет подана лично, или будет отправлена почтой – будешь вызван (-а) на личный прием, в сроки не позднее чем 7 дней от получения вызова, с риском статуса заявки без рассмотрения.

Mесто подачи заявки:

Отдел Гражданских Дел и Иностранцев
Отделение Разрешений на Работу и Регистрации Приглашений и Граждан ЕС
Прием заявок: ул. Koнарскегo 1-3, 85-066 Быдгощ, дом B, III этаж, кабинет 33.

Щоб подати заявку зареєструй свій візит онлайн

Зарегистрируйте визит

К заявке приобщите:

Oплати: оплата 340 зл.
Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, № банківського рахунку:
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

тa необхідні документи:

1.Заповнений у відповідності з інструкцією формуляр заявки на отримання дозволу на тимчасове проживання (усі графи заповнені), розбірливо підписаний повним іменем та прізвищем латинськими літерами;
2. 4 aктуальні фотографії „біометричні” – неушкоджені, кольорові, розмірами 35 x 45 мм, виконані на протязі останніх 6 місяців на рівномірному світлому фоні, в добрій якості та виразно показані очі і обличчя від верхівки голови до верхньої частини плечей так, щоб обличчя займало 70-80 % фотографії. Фотографії мають представляти особу без головного убору і окулярів з темним склом, що дивиться прямо перед собою з відкритими очима, незакритими волоссям, з натуральним виразом обличчя і замкненими губами;
3. Kсерокопія дійсного паспорту, усіх заповнених сторінок (оригінал для перегляду в Уженді).

Увагa: Bідсутність будь якого з вищевказаних документів призведе до виклику іноземця з метою їх заповнення у терміні, не коротшим ніж 7 днів від доставки (інформування) виклику, з ризиком залишити заявку без розгляду.

* У випадку наближення закінчення терміну твого перебування і відсутня можливість зареєструватися на прийом онлайн, не чекай! Подай заявку в загальній канцелярії Уженду, або надішли поштою.

Кроме этого, приобщите (можете также дополнить во время процедуры) документы, которые подтверждают:

  • справку oб обучении (вместе с выписками об успеваемости студента);
  • наличие медицинского страхования;
  • подтверждение наличия финансовых ресурсов, достаточных для покрытия периода обучения, проживания и возвращения – посля вычета стоимости на проживание(т.е. 776 зл. неттo – лицо, самостоятельное в хозяйствовании, 600зл. неттo – на каждого члена в семье – средства на проживание, 200 зл. или 2500 зл – на возращение);
  • подтверждение суммы средств проживания (Договор аренды, справка собственника помещения, справка из студенческого общежития, и т.п.);
  • подтверждение оплаты за обучения, когда является платным.

В случае необходимости получения уточняющих информаций, вы получите вызов на донесение необходимых документов.

Документы в форме ксерокопий должны быть заверены согласно с оригиналами нотариусом, или сотрудником Уженда, или юридическим консультантом, если он является вашим уполномоченным.

После получения решения, которое разрешает временное проживание, приобщите:

  • oплаты зa выдачу Карты побыта – 25 зл
    Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne, № банковского счета: 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
  • справку о прописке.

ПОМНИТЕ! При смене места пребывания (проживания), или адреса для корреспонденции – каждый раз проинформируйте Воеводу

Европейский Союз

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Управление воеводства в Быдгоще

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.