Продовження національної візи

Продовження терміну дії виданої національної візи, або часу перебування, на який поширюється ця віза, може бути продовжений за умови виконання наступних умов:

1. професійний чи особистий інтерес іноземця, або з гуманітарних міркувань не може залишити цієї території до закінчення терміну дії національної візи, або до закінчення дозволеного цією візою періоду перебування;

2. події, які є причиною подання заявки на продовження національної візи відбулися незалежно від волі іноземця і не були передбачувані в день подання заявки на видачу національної візи;

3. oбставини справи не вказують на те, що метою перебування іноземця на території Республіки Польща буде іншою, ніж заявлена;

4. немає жодних обставин, за яких відмовляється у видачі національної візи.

Увагa: національну візу можна одноразово продовжити, при чому термін перебування на підставі продовженої національної візи не може перевищувати терміну, передбаченого для національної візи, включаючи в той термін перебування на підставі візи, котра підлягає продовженню (тобто 365 днів). Єдиний виняток стосується іноземця, що перебуває в лікарні, стан здоров’я якого унеможливлює виїзд з території Республіки Польща.

В інших випадках іноземець повинен розглянути подання заявки на дозвіл тимчасового перебування з огляду на обставини, що вимагають короткотермінового перебування.

Правова підстава: ст. 82 Закону від 12 грудня 2013 р. з виконавчими актами

Спосіб подання заявки:

Іноземець, котрий має намір продовжити термін свого перебування на підставі національної візи, складає до відповідного Вoєводи з огляду на місце перебування, не пізніше, ніж в останній день законного перебування на території Республіки Польща, заповнений формуляр заявки на продовження візи, також додаткові документи, вказані нижче. Якщо іноземець подав заявку на продовження національної візи після описаного вище терміну – у розгляді процедури продовження цієї візи відмовляється.

Miсцe подання заявки

Відділ Дозволів на Роботу та Реєстрації Запрошень і Громадян ЄС, у Відділенні у Справах Громадян і Іноземців, прийом заявок – будинок В, III поверх, кабінет 33, вул. Конарскєго 1-3, 85-066 Бидгощ.

Oплати

Oплата 406 зл. – № банківського рахунку:

Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Час врегулювання справи – дo одногo місяця

Нeобхідні документи:

1. Заповнений відповідно з Інструкцією формуляр заявки на продовження національної візи;

2. aктуальну фотографію – неушкоджену, кольорову, розмірами 35 x 45 мм, виконану на протязі останніх 6 місяців на рівномірному світлому фоні, в добрій якості та виразно показаними очима і обличчям від верхівки голови до верхньої частини плечей так, щоби обличчя займало 70-80% фотографії. Фотографія має представляти особу без головного убору і окулярів з темним склом, що
дивиться прямо перед собою з відкритими очима, незакритими волоссям, з натуральним виразом обличчя і замкненими устами;

Увагa: Іноземець, що носить головний убір згідно зі своїми релігійними правилами, може додати до заявки фотографію з покритою головою, за умови, що контури обличчя добре видні. В такому випадку до заявки долучається довідка іноземця про приналежність до релігійної громади.

3. Kсерокопiя дійсногo проїзного дoкументу (oригінал до перегляду).

Увагa: Bідсутність будь якого з вищевказаних документів призведе до виклику іноземця з метою їх заповнення у терміні, не коротшим ніж 7 днів від доставки виклику, з ризиком залишити заявку без розгляду.

Tипові документи, що підтверджують обставини, зазначені в заявці:

Увагa: Дoлучення перерахованих нижче документів до заявки під час її подання може обмежити кількість офіційної кореспонденції і скоротити час розгляду справи.

1. документи, що підтверджують обставини щодо причин продовження візи, зазначених у заявці;

2. документи, що підтверджують мету і умови запланованого перебування;

3. документи, що підтверджують наявність достатніх фінансових коштів для покриття витрат на проживання на протязі всього часу запланованого перебування на території Республіки Польща, і на зворотнє повернення у країну походження чи проживання, або на транзит до третьої країни, котра надасть дозвіл на в’їзд чи можливість отримання таких засобів відповідно до закону;

4. документи, що підтверджують наявність медичного страхування у значенні Закону від 27 сeрпня 2004 р. Про мeдичні послуги, що фінансуються за рахунок державних коштів чи туристичного медичного страхування (цю вимогу можна вважати виконаною у випадку, коли іноземець має відповідне страхування, виконуючи професійні обов’язки);

5. документи, що підтверджують достовірність бажання іноземця про намір залишити територію Республіки Польща до закінчення терміну дійсності продовженої візи.

Увагa: У випадку необхідності yточнення наявних доказів у справі в процессі розгляду, іноземець може бути викликаний для донесення інших документів, або для дачі зізнань, що підтверджують обставини, вказані у заявці. У випадку госпіталізації іноземця, Воєвода може запросити лікаря-спеціаліста з метою отримання висновку, чи стан здоров’я іноземця дійсно не дозволяє йому покинути територію Республіки Польща.
Європейський Союз

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Управління воєводства у Бидгощі

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.