Ważne informacje dla obywateli Ukrainy dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – OC komunikacyjnego

28.03.2022 | Новости

Ważne informacje dla obywateli Ukrainy dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – OC komunikacyjnego

 

Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC

Европейский Союз

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Управление воеводства в Быдгоще

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.