Jesteś obywatelem Ukrainy i masz dziecko pod opieką? Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS

25.03.2022 | Новости

Jesteś obywatelem Ukrainy i masz dziecko pod opieką?
Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS

Złóż wniosek o świadczenie dla rodziny, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jeśli:
 • jesteś obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
 • Twój pobyt w Polsce jest legalny,
 • masz pod opieką dziecko (jesteś jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • masz pod opieką dziecko (jesteś jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.

Ważne

Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r., dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

Świadczenia dla rodzin przysługują tylko przez okres, gdy Ty i dziecko przebywacie w Polsce.

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki, ustanawia polski sąd.

Jakie wsparcie dla rodziny możesz otrzymać z ZUS

 • 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+).

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego albo osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 • 500 zł lub 1000 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w wieku 12–35 miesięcy, które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO).

 

 • Do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) na:
 • pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie,
 • pierwsze dziecko w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
 • na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku poniżej 12 miesięcy i powyżej 35 miesięcy, na które przyznaliśmy rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten pobrałeś w łącznej przysługującej wysokości.

Aby otrzymać dofinansowanie, placówka lub opiekun musi wpisać Twoje dziecko do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego albo osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem. Wypłacamy je jednak bezpośrednio placówce lub opiekunowi.

 • 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – wnioski będziesz mógł złożyć od 1 lipca 2022 do 30 listopada 2022 r. (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+).

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego albo osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Co musisz zrobić, aby otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS

Złóż odpowiedni wniosek do ZUS. Wnioski (w języku ukraińskim) złożysz tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby to zrobić, potrzebujesz:

 • polskiego numeru identyfikacyjnego PESEL: swojego i dziecka,
 • adresu e-mail,
 • polskiego numeru telefonu,
 • numeru rachunku bankowego w Polsce

KROK 1 – polski numer identyfikacyjny PESEL

We wniosku musisz podać polski numer identyfikacyjny PESEL swój i dziecka, które jest pod Twoją opieką.

Zgłoś się do dowolnego urzędu gminy, miasta lub dzielnicy w Polsce. Złóż tam wniosek o polski numer identyfikacyjny PESEL. Wniosek musisz złożyć osobiście. Dziecko również musi być obecne podczas składania wniosku.

Rejestracja obywateli Ukrainy i nadawanie polskiego identyfikatora PESEL rozpoczęły się w urzędach gminy, miasta lub dzielnicy w Polsce 16 marca 2022 r.

PESEL nadany od tej daty ma oznaczenie, które potwierdza, że Ty lub Twoje dziecko przebyliście z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

KROK 2 – rachunek bankowy

Świadczenia 500+, RKO i 300+ wypłacamy wyłącznie na rachunek bankowy w Polsce.

Jeżeli masz rachunek bankowy w Polsce, przejdź do KROKU 3.

Jeżeli nie masz rachunku bankowego w Polsce, załóż go w banku.

KROK 3 – elektroniczny wniosek

Wnioski o świadczenie 500+, RKO, dofinansowanie pobytu w żłobku i 300+możesz złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – elektronicznego systemu ZUS.

 1. Załóż swój profil w tym systemie. Potrzebujesz do tego:
 • polskiego numeru telefonu lub adresu e-mail,
 • polskiego numeru identyfikacyjnego PESEL.

Profil możesz założyć:

 • samodzielnie przez internet (szczegółowa instrukcja, jak to zrobić, jest na www.zus.pl),
 • z pomocą pracownika ZUS:
 • w każdej placówce ZUS,
 • podczas e-wizyty w ZUS (informacja, jak uzyskać taką pomoc, jest na www.zus.pl),

Złóż elektronicznie wniosek (odpowiedni do Twojej sytuacji rodzinnej):

 • O 500+ na obecny okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r., oraz na kolejny okres świadczeniowy, który będzie trwać od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Sprawdź na www.zus.pl, od kiedy możesz złożyć wniosek o 500+.

 • O RKO:
 • od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko skończy 9 miesięcy, do końca miesiąca, w którym dziecko skończy 13 miesięcy – jeśli złożysz wniosek w tym okresie, kapitał będzie Ci przysługiwał od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12 miesięcy,
 • w 14 miesiącu życia dziecka albo później – jeśli złożysz wniosek w takim terminie, przyznamy Ci RKO od miesiąca złożenia wniosku.

Sprawdź na www.zus.pl, od kiedy możesz złożyć wniosek o RKO.

Złóż elektronicznie wniosek (odpowiedni do Twojej sytuacji rodzinnej)

 • O dofinansowanie pobytu w żłobku

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Świadczenie otrzymuje placówka, do której uczęszcza Twoje dziecko, lub opiekun.

Sprawdź na www.zus.pl, od kiedy możesz złożyć wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku.

 • O 300+

Jeśli złożysz wniosek do końca sierpnia, pieniądze otrzymasz najpóźniej 30 września. Jeśli wniosek złożysz później, wypłacimy świadczenie w ciągu 2 miesięcy od dnia, w którym złożysz wniosek.

Wnioski o 300+ będziesz mógł złożyć od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

 

Szczegółowe instrukcje, jak składać wnioski, są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Załączniki do wniosku

W zależności od Twojej sytuacji możemy wymagać dodatkowych dokumentów, które musisz dołączyć:

 • orzeczenia sądu o ustanowieniu Cię opiekunem tymczasowym, jeśli na podstawie orzeczenia polskiego sądu jesteś opiekunem tymczasowym dziecka, które przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • dokumentu potwierdzającego umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, jeśli na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, które przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • dokumentu potwierdzającego legalność Twojego pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce, jeśli przyjechałeś do Polski przed 24 lutego 2022 r., ale Twoje dziecko albo dziecko, którego jesteś opiekunem prawnym albo nad którym sprawujesz pieczę zastępczą, przyjechało do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi; może to być na przykład karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Ważne

Pracownicy ZUS pomogą Ci założyć profil na PUE ZUS i złożyć wniosek:

 • w każdej placówce ZUS (adres znajdziesz na zus.pl),
 • podczas e-wizyty w ZUS (czyli rozmowy przez internet z pracownikiem ZUS – zarezerwuj ją na zus.pl).

Gdzie otrzymasz dodatkowe informacje o wsparciu dla rodziny z ZUS

 • w dowolnej placówce ZUS (adresy i godziny otwarcia znajdziesz na stronie internetowej zus.pl),
 • podczas e-wizyty w ZUS (informacje znajdziesz na stronie internetowej zus.pl)
 • na bezpłatnej infolinii pod numerem 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 lub za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres ua@zus.pl,
 • na stronie internetowej zus.pl.
Европейский Союз

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Управление воеводства в Быдгоще

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.