BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGA

05.04.2023 | News

DYŻURY PSYCHOLOGA

Dyżury odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki

w godzinach 8:00 – 12:00

Szczegóły pod numerem telefonu

+48 52 567 07 85

+48 52 567 07 86

Bezpłatna pomoc psychologa skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski jak i do obywateli innych krajów trzecich, którzy wjechali na terytorium Polski z Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.

Działanie utworzone w ramach projektu nr 14/14-2022/OG-FAMI pt. „Działania Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rzecz uchodźców z Ukrainy” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

European Union

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Voivodship Office in Bydgoszcz

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.