Free legal advice for foreigners

24.03.2022 | News

Wojewoda Kujawsko – Pomorski uruchomił dyżury radców prawnych w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

od poniedziałku do piątku

w godzinach 16.00 – 20.00

pokój nr 238, II piętro, wejście od ulicy Konarskiego 1-3

Bezpłatne świadczenie doradztwa i poradnictwa prawnego na rzecz  cudzoziemców, w stosunku do których popełniony został czyn zabroniony

Pomoc prawna obejmuje udzielanie wsparcia w zakresie prawnych aspektów reakcji na czyn zabroniony, w szczególności informacji o trybach ścigania czy dochodzenia roszczeń, kosztach, zasadach przyznawania pomocy prawnej, zasadach uczestnictwa w procesie, a także zasadach odpowiedzialności na gruncie prawa karnego, cywilnego czy prawa pracy

Dyżury  radców prawnych uruchomione zostały  w ramach działania Punktu Pomocy Cudzoziemcom – ofiarom przestępstw utworzonego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu pt. „Inicjatywa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz cudzoziemców potencjalnych ofiar przestępstw i prewencji transgranicznej” współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

„Inicjatywa Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rzecz cudzoziemców potencjalnych ofiar przestępstw
i prewencji transgranicznej”

European Union

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Voivodship Office in Bydgoszcz

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.