OFERTA PRACY – OBSŁUGA INFOLINII DLA CUDZOZIEMCÓW

10.01.2022 | Aktualności

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw

w Biurze Finansowo – Inwestycyjnym

w ramach projektu pt. „Inicjatywa na rzecz cudzoziemców potencjalnych ofiar przestępstw i prewencji transgranicznej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Wynagrodzenie brutto: nie niższe niż 5 000 zł
Liczba stanowisk: 4 stanowiska
Wymiar etatu: 1 etat

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 14 stycznia 2022 roku do dnia 24 stycznia 2022 roku


na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
,,osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw BFI – 4 etaty’’

 

Główne obowiązki:

 • obsługa rozmów przychodzących (w języku polskim, rosyjskim lub ukraińskim), poprzez udzielanie informacji w przedmiocie postępowania w przypadku gdy cudzoziemiec stanie się ofiarą przestępstwa,
  w szczególności o trybach ścigania oraz dochodzenia roszczeń wynikających z czynów przestępnych
  jak również o poza prawnych kanałach pomocy ofiarom (pomoc medyczna, psychologiczna);
 • obsługa rozmów przychodzących, poprzez udzielanie informacji w zakresie legalizacji zatrudnienia oraz pobytu cudzoziemców na terytorium RP w języku polskim, rosyjskim lub ukraińskim;
 • obsługa numeru telefonu dedykowanego zapewnieniu wsparcia merytorycznego i językowego
  dla funkcjonariuszy wykonujących czynności z udziałem cudzoziemców – ofiar przestępstw
  oraz w stosunku do nich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • 1 rok doświadczenia zawodowego
 • biegła znajomość języka rosyjskiego lub języka ukraińskiego
 • biegła znajomość języka polskiego
 • znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość zagadnień związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP
  zawartych w:
 • ustawie o cudzoziemcach
 • ustawie o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • dobra dykcja, punktualność, systematyczność, odporność na stres

dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym
 • doświadczenie w pracy związanej z obsługą klienta
 • znajomość zagadnień z Kodeksu karnego, Kodeksu pracy

„Inicjatywa na rzecz cudzoziemców potencjalnych ofiar przestępstw i prewencji transgranicznej”

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.