COACHING DLA OBYWATELI UKRAINY

07.08.2023 | Aktualności

Fundacja Gaudeamus w ramach realizowanego we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim projektu ze środków pochodzących z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji prowadzi darmowe sesje coachingowe dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Bydgoszczy po 24.02.2022 roku

Sesje prowadzone są przez dyplomowanych coachów, Katarzynę Rycharską i Małgorzatę Wojciechowską

 

Zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Centrum Integracyjno-Doradczym

52 567 07 86 / 85

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.